Over ons

SALEK staat voor Stimuleer Afrikaans Leven door Educatie voor Kinderen, wat zich ook goed laat vertalen in het Engels; Stimulate African Life through Eductation for Kids.

Salek is een kleine, doorzichtige en controleerbare vrijwilligersorganisatie, die scholen bouwt en onderwijs bevordert en verbetert, in arme plattelandsgebieden in Afrika.

Stichting SALEK is een landelijke Goed Doel, inmiddels gevestigd in Deventer, welke zich bezig houdt met het inzamelen van geld via fondsen, donaties en door middel van andere activiteiten, voor het opzetten van onderwijsfaciliteiten in kansarme gebieden in Afrika.

SALEK werd opgericht op 27 Februari 2006 door Marinke van Nunen, Ronald Remeijer, Ralph van Es en Robert Jan Lamers.

Naast de bestuursleden genieten wij ook van de support van partners en andere enthousiaste vrijwilligers, waardoor wij in staat zijn een serieuze en enthousiaste organisatie neer te zetten!

Ons huidige bestuur

Voorzitter: Vincent van Wenum
Secretaris/penningmeester: Geert Kieboom
Bestuurslid: Pepijn Baart

Onderwijs is de toekomst!

Wist u dat uit een NIPO onderzoek blijkt dat 53% van de gevers van mening is dat het goede doelen geld aan verkeerde zaken besteden? Gelukkig hebben wij nu SALEK, een zéér transparante stichting waar iedere euro komt waar het hoort. Wij gaan het persoonlijk begeleiden!

Wij zijn ervan overtuigd, dat de enige echte oplossing voor de armoede, honger en gezondheid van Afrikaanse landen onderwijs is.

Door het (her)bouwen van goede schoolgebouwen, verzorgen van goed lesmateriaal en een goede controle op het niveau bieden wij de kinderen een mogelijkheid tot doorstromen naar hoger onderwijs en goede kansen op de arbeidsmarkt, welke op haar beurt de gehele omgeving positief zal beïnvloeden.

De reden voor onze projecten is de schrijnende situatie in de arme plattelands dorpjes die ondanks de rijkdommen van het land geen fatsoenlijk onderwijs kunnen volgen, vanwege wanbeleid en corruptie door de rijke toplaag van de bevolking.
Slechts het onderwijzen van kinderen zal een einde kunnen maken aan dit onrecht.

Wij halen geld binnen door het opzetten van en meedoen aan activiteiten zoals kerstmarkten, Koninginnedag, schaapscheerderfeest en andere markten. Daarbij gaan wij naar scholen om naast voorlichting en samenwerking ook activiteiten te organiseren die geld ophalen. Niet op de laatste plaats werven wij fondsen en zoeken vaak sponsoring bij bedrijven en organisaties.

Doordat wij een partnerorganisatie hebben helpen opzetten in Nigeria en doordat wij zelf regelmatig aanwezig zijn, houden wij streng toezicht op de projecten en de bijbehorende financiën waardoor iedere euro aan het project besteed wordt en stichting SALEK daardoor ook bij de meest efficiënte organisaties in Nederland behoort.

ANBI – Belastingvrije schenkingen

Tevens zijn wij er in geslaagd een ANBI status te ontvangen, wat inhoudt dat (voornamelijk gebruikt door) bedrijven belastingvrije (periodieke) schenkingen mogen doen.

Ook hoeven wij als Stichting geen belasting te betalen over een geschonken erfenis of grote donaties bijvoorbeeld, wij zijn dus niet BTW plichtig.

Indien u als bedrijf hierover meer informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met de belastingdienst, of met ons via onze contact pagina.

Oud bestuursleden


Mijn naam is Ellen Radstake en ik ben alweer een jaar of 5 secretaris en penningmeester van Stichting Salek. Eigenlijk ben ik het manusje van alles en spring in als dat nodig is.

Ik vind het belangrijk dat kinderen over de hele wereld dezelfde kansen hebben om aan hun toekomst te werken, en vooral een keuze kunnen hebben hoe hun toekomst eruit gaat zien. En dat betekent dat er kwalitatief goed onderwijs moet zijn, maar ook dat het onderwijs praktisch is. Kinderen moeten er later wel iets mee kunnen op de arbeidsmarkt, binnen hun gezin, of binnen hun samenleving.
Stichting Salek streeft naar deze doelen, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Zij weten heel goed wat ze nodig hebben. En we maken ook afspraken hoe ze de voorzieningen zelfstandig in stand gaan houden. Ontwikkelingshulp heeft pas zin als ze er zelf mee verder kunnen, zonder afhankelijk te blijven van buitenlandse hulp.

Ik ben Robert Jan Lamers, 40 jaar (2012), woonachtig te Doetinchem. Ik ben verantwoordelijke voor de lokale contacten bij de projecten en zorg voor de automatisering binnen de organisatie zoals de websites.

Tijdens mijn werkzaamheden in Afrika werd ik aangestoken door de problematiek aldaar. De vraag naar onderwijs werd al gauw duidelijk en vanwege het gebrek aan transparantie van vele andere grote Goede Doelen, plus het feit dat veel geld niet bij de projecten terecht komt maar bij de organisaties zelf, ben ik daarom samen met 4 anderen in 2006 stichting SALEK begonnen op te zetten, zodat wij zelf ter plekke hulp kunnen bieden.

Op deze wijze hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een eerlijkere verdeling van kansen op deze wereld.


Hoi, ik ben Inge Butterman uit Rheden en dit is onze dochter Rosalie (8-6-2009).
6 jaar ben ik bestuurslid geweest bij Salek.
Ik leerde Robert Jan kennen en werd enthousiast om wat voor Afrika te doen. We kennen Afrika goed, aangezien mijn man er vandaan komt. Het concept van Salek sprak mij enorm aan, omdat we het verschil kunnen maken door ervoor te zorgen dat het geld echt goed terecht komt.
Op het moment dat ik bij Salek startte werkte ik in de commerciële fondsenwerving, daar merkte ik dat er veel mogelijkheden zijn maar dat er ook enorm veel aan de strijkstok blijft hangen.
Na een bezoek aan Guinea in 2006 werd mij dat nog eens even extra goed duidelijk.
Er rijden daar wel mooie wagens rond van Unicef en UNHCR, maar er is veel armoede. De rijker verrijken zich en de armen worden armer….

Goed nog even wat over mijzelf; ik werk met verstandelijk beperkte kinderen en ben 27 jaar. (2009)
We hebben een pleegdochter van 11 in huis en dan dus net een baby. Verder ben ik actief binnen de SP, heb een bedrijfje; www.kist2play.nl en nog wat hobby’s!

Mijn naam is Guido Naezer (voorzitter), ik ben 33 jaar (2009), woonachtig in Arnhem en getrouwd met Rosario.

Sinds oktober 2008 werd ik lid van Stichting Salek. Ik vind het leuk om ook maatschappelijk iets te betekenen en me daarvoor te inzetten. Het lijkt me leuk om de stichting en de projecten verder vorm te geven. Daarnaast vind ik het interessant om de discussie aan te gaan hoe we als stichting ook daadwerkelijk ondersteuning aan Afrika kunnen geven en wat daarvoor de beste manier is.

En als laatste vind ik het leuk om met een club andere enthousiaste mensen gezamenlijk iets neer te zetten!

 


Ik ben Yvon Sinke, 43 jaar en woon in Arnhem. Naast voormalig bestuurslid was ik ook vrijwilligerscoördinator bij Salek.

Maatschappelijk betrokken projecten hebben altijd mijn interesse gehad. Ik ben dan ook blij dat ik samen met deze enthousiaste mensen de lokale bevolking van Afrika kan helpen door de voorwaarde voor goede scholing te creëren.

Ik geloof in de kracht van de mens en ben ervan overtuigd dat scholing de beste manier is om de ontwikkeling en daarmee de welvaart van hun eigen land te stimuleren. Daarbij vind ik het leuk en leerzaam om actief mee te denken en te helpen deze projecten vorm te geven.