Ontwikkelingshulp doe je zo!

Salek is een kleine, doorzichtige en controleerbare vrijwilligersorganisatie, gevestigd in Doetinchem Gelderland maar landelijk opererend, die scholen bouwt en onderwijs bevordert en verbetert, in arme plattelandsgebieden in Afrika. Duizenden kinderen hebben dankzij U een toekomst!

  • Uw donaties gaan nagenoeg geheel naar de projecten, zelfs de reiskosten hebben wij tot dusverre zelf bekostigd!
  • De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, er worden geen salarissen uitgekeerd.
  • U kunt vanuit uw stoel online donateur worden door een machtiging af te geven en deze ieder moment met een simpel mailtje weer opzeggen
  • Via de projectenpagina kunt u zelfs gericht aan één specifiek project doneren, indien wij meerdere actieve projecten hebben
  • Alle projectplannen, stichtingplan en financiële verslagen zijn 100% openbaar en op deze website te vinden
  • …en wij staan heel dicht bij U. Mail ons met al uw vragen en u krijgt snel antwoord!

Het is in een wereld van honderden Goede Doelen vaak moeilijk kiezen. SALEK biedt u als donateur transparantie, hierbij is het een voordeel dat onze organisatie niet zo groot is. De projecten blijven hierdoor klein en beheersbaar zodat het grootste deel van uw donatie terecht komt daar waar het echt nodig is. Stichting SALEK gaat zéér efficiënt met het geld van onze donateurs om.

Het Franse taalspel sponsort Stichting Salek

Het Franse Taalspel - LogoSinds kort is het Franse taalspel van Miranda Menninga uitgekomen. Ze heeft een Het Franse taalspel ontwikkeld voor middelbaar- en voortgezet onderwijs.
Deze is nu verkrijgbaar via taalspellen.com
Voor ieder verkocht spel gaat er een euro naar Stichting Salek.

Dat er maar veel mensen op spelenderwijs de Franse taal en kennis over Frankrijk eigen mogen maken.

Wij willen namens Stichting Salek Miranda bedanken en wensen haar heel veel succes met de verkoop van het Franse taalspel.

Royaalhost nieuwe sponsor Stichting SALEK

Meer website voor Minder Sinds de maand April 2014 is Royaalhost de nieuwe sponsor van Stichting SALEK. Als Goed Doel zijn wij toch altijd op zoek om zoveel mogelijk de kosten te drukken zodat er zoveel mogelijk naar onze projecten kan vloeien. Royaalhost is een nieuw product van HostService Nederland onze oude sponsor, in principe blijven wij dus gewoon met dezelfde mensen werken en dat is maar goed ook.
Never change a winning team.

Wij wensen de medewerkers van Royaalhost webhosting veel succes met hun business en zéér scherpe prijzen en op deze wijze nog hartelijk dank voor jullie sponsoring!

Bestuurswijziging – Nieuwe voorzitter

Vincent van WenumNa 7 jaar is het dan zover, ik (Robert Jan) treedt af als voorzitter van Stichting SALEK. Uiteraard blijf ik bestuurslid. Vincent van Wenum is onze nieuwe voorzitter met onmiddellijke ingang! Wij wensen Vincent ongelooflijk veel plezier en sterkte in zijn nieuwe rol. Vincent is in zijn tijd als bestuurslid altijd geroemd om zijn ideeën en enthousiasme en wij hebben het volste vertrouwen dat hij SALEK  een mooie nieuwe tijd inleidt.

Vincent, veel succes!

Ellen blijft de secretaris en penningmeester. Inge is afgetreden als actief bestuurslid en blijft actief als vrijwilligster. Inge; heel hartelijk dank voor je vele jaren als trouw bestuurslid, we weten zeker dat we elkaar veel blijven zien!

Adcoma B.V. doneert kerstbonus

judith steer en adcoma

Recentelijk werd ik uitgenodigd niet ver uit de buurt door Judith Steer van Adcoma BV die graag persoonlijk een donatie wilde overhandigen aan stichting SALEK. Daar maken wij graag even tijd voor!

Onder het genot van een kopje koffie werd ons verteld dat er dit jaar door de werknemers besloten was een groot deel van de kerstbonus te schenken aan enkele goede doelen. Stichting SALEK was één van de gelukkigen. De bonus bestond voor een deel uit de eindejaarsbonus en een deel werd door het bedrijf bijgelegd. Hierdoor mochten wij een cheque van maar liefst 500 euro in ontvangst nemen!

Heel hartelijk dank hiervoor, dit bedrag komt zeker ten goede aan de bouw van de volgende watertoren in een klein afgelegen dorpje in Nigeria, waardoor kinderen weer naar school kunnen in plaats van uren te lopen naar de dichtsbijzijnde river.

2012 – 2013

Primary school NamuAfgelopen November 2012 mochten wij de 100.000ste unieke bezoek(st)er verwelkomen op onze website. Met bijna 12 .000 bezoekers afgelopen December was dat een recordmaand met op 31 December 1299 bezoekers op één dag! Ook dat hebben we nooit eerder meegemaakt.

Het leuke is ook dat we kunnen zien dat ruim 1000 van die bezoekers op die dag kwamen voor ons oliebollenrecept! Hoeveel oliebollen daar uiteindelijk van gegeten zijn is ons helaas niet bekend 🙂

Wat welk bekend is dat we wederom erg veel en leuke donaties hebben gekregen! Erg leuk om bij de beschrijving van een donatie te lezen “De oliebollen waren heerlijk!” En dat waren ze…

U had het vast al gelezen, het schoolgebouw in Namu, Nigeria is klaar.

Maar omdat het eindrapport nog even op zich laat wachten, evenals het jaarverslag, is de nieuwsbrief ook nog niet verstuurd. Ook hopen we binnenkort het volgende projectplan af te ronden waardoor we ook de donatiemeters weer up-to-date kunnen maken.

We komen er snel op terug!

De school is klaar

Leraren staken

Zoals beloofd brengen wij zowel goed maar ook slecht nieuws. Deze keer kunnen we hier echter weinig aan doen. Eergisteren vertrok Dominic, de voorzitter van EFLI naar het dorpje Namu om daar de voortgang van ons project te gaan bekijken. Tot onze grote blijdschap is de school al bijna klaar! Er moet hier en daar nog een stopcontact (jaja, ze krijgen stroom via zonnepanelen!) aangesloten worden, de buitenkant moet nog geverfd worden en er moeten nog stoelen en tafeltjes komen.

Overigens ziet her er naar uit dat we met de stoeltjes en tafeltjes het budget iets overschrijden, maar daar staat gelukkig weer tegenover dat de bouw, zoals het plafond, van veel beter materiaal is gemaakt dan wat werd begroot.

Helaas zijn ‘alle’ leraren en leraressen van de basisscholen in de gehele staat Plateau aan het staken sinds Juli! Ondanks dat dit erg vervelend is kunnen wij eerlijk gezegd wel wat sympathie opbrengen voor de zeer slecht betaalde krachten. Ons laatste onderzoek laat zien dat Nigeria maar 9% van haar jaarlijkse budget in 2012 aan onderwijs spendeert, terwijl dit 20, 25 of soms meer dan 30% is in omringende landen.

Gelukkig is de overheid ingegaan op de eis van salarisverhoging. Het enige wat nu nog aangevochten wordt is dat de overheid weigert te betalen voor de gestaakte maanden…
Laten we hopen voor de kinderen dat er nu snel een einde aan komt.

Dat niet alle leraren even blij zijn met de staking blijkt wel uit het feit dat enkele van hen zelf meehelpen bouwen aan hun nieuwe school! We hebben de laatste foto’s wederom voor jullie bijgevoegd via de foto-sectie links in het menu.

Bijzondere donaties

Rare titel eigenlijk, want iedere donatie is bijzonder. Het leuke van SALEK is dan ook dat wij alle donaties persoonlijk zien binnenkomen. We zijn relatief zo klein dat of het nou 1,30 is of 10.000 euro, we zien het allemaal 🙂

Toch zijn er af en toe donaties die er op één of andere wijze bovenuit springen. Zelfs onze penningmeester Ellen maakte recentelijk even een afdruk van ons rekeningoverzicht waar een paar boeiende donaties op stonden. Hier wat voorbeelden:

  • Donatie voor een nieuwe school. Van Merlijn ipv een radiografische auto 15,00 euro (Merlijn, je bent een kanjer! Dankjewel!)
  • Donatie United Coffee  223,25 euro (Ik neem nog een bakkie, bedankt allemaal!)
  • Donatie van onbekende met omschrijving: Goede Wil Voor Kinderen En Van Mijn Hart Geef Wat Ik Kan God Zegenen Jullie Voor Hulp   20,46 euro

..en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hartverwarmend.

Recentelijk kwam er ineens een donatie in de bus van de Wereldwinkel in Ter Apel die maar liefst een bedrag van 10.575 euro doneert! Mevr. Roudijk, wij dank u hartelijk en zorgen ervoor dat dit geld net zo’n mooi doel krijgt als het uwe.
Wij krijgen tot dusverre nog geen contact, maar Google leert ons dan ook dat na bijna 25 jaar de wereldwinkel afgelopen December haar deuren helaas heeft moeten sluiten?!

Deze week kwam er nog eens 400 euro bij van Stichting STOLA en IFMSA Rotterdam die een feest hadden gevierd met alle geneeskunde studenten en ons hiervan de opbrengst hebben geschonken. Dank jullie allen hartelijk! (Binnenkort verwachten we wat foto’s)

Ondertussen: Renovatie is opgestart

Enkele dagen geleden kregen wij van onze partnerorganisatie EFLI wat foto’s opgestuurd van de aanvang van de renovatie van ons project in Nigeria. Net als bij de bouw van de watertoren (die op sommige foto’s ook is te zien) geeft ook dit een heerlijk gevoel.

Ik hoop dat jullie dit gevoel met mij delen als donateurs! Hier kun je de foto’s vinden van het huidige project, we houden jullie op de hoogte.

Update: Deze foto’s zijn gemaakt eind Augustus en laten zien dat het dak er al op zit. In de fotosectie van deze website vind je de laatste updates.

Gift vanuit naamsbekendheidsonderzoek

Data Archiving and Networked ServicesIn het voorjaar van 2012 hebben we een gift ontvangen van DANS. DANS staat voor Data Archiving and Networked Services. DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY. Tevens biedt DANS met Narcis.nl toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. DANS probeert haar dienstverlening continu te verbeteren en onderzoekt dan ook regelmatig de bekendheid van en tevredenheid over haar organisatie en haar diensten onder relaties.

Dit jaar besloot DANS om respondenten te bedanken voor hun tijd door voor elke ingevulde vragenlijst 2,50 euro te doneren aan Salek tot een maximum van 1.500 euro. Juist de kleinschaligheid van de projecten van SALEK en het feit dat SALEK educatie bevordert, past bij het wetenschappelijk karakter van DANS. En met succes! Inmiddels is dit geld besteed aan de start van de renovatie van een basisschool in Nigeria.

SALEK dankt DANS van harte voor deze donatie!

Bezoek Nigeria; Bouw van school van start!

 Op 7 Juli 2012 ben ik afgereisd naar Namu, nadat ik voor andere werkzaamheden was gevraagd naar Nigeria te gaan. Wederom dus een nagenoeg kosteloze reis voor de Stichting, uitgezonderd wat benzinegeld.

Ondanks dat ik wist dat onze partnerorganisatie een verassing voor me had en dat we ‘officieel’ de start van de renovatie gingen inluiden, werd ik ter plekke verrast met een ongelooflijk feest! Hoog geëerde gasten waren uitgenodigd zoals zelfs de gouverneur van de staat Plateau waarin dit dorpje zich verkeert.

Ook werden we voorzien van lokale muziek en dansen en slechts degenen die Afrika echt kennen weten hoeveel ‘eer’ dit is, dat deze mensen voor jou zijn gekomen. Sprakeloos.

Ik ben ook vereerd dat ik dit voor jullie mocht doen. Dit volgende filmpje is een korte impressie van wat ons ten toon gesteld werd, maar deze is vooral bedoeld voor alle bedrijven, scholen, ministeries, particulieren, afijn, iedereen die heeft gedoneerd of zich op andere wijze heeft ingezet voor Stichting SALEK! Niet in de laatste plaats alle (ex)bestuursleden en vrijwilligers van SALEK. Bedankt allemaal!

Binnenkort hoop ik natuurlijk terug te komen met een verslag van de bouw en hopelijk de opening van een nieuw schoolgebouw! Filmpje!