2012 – 2013

Primary school NamuAfgelopen November 2012 mochten wij de 100.000ste unieke bezoek(st)er verwelkomen op onze website. Met bijna 12 .000 bezoekers afgelopen December was dat een recordmaand met op 31 December 1299 bezoekers op één dag! Ook dat hebben we nooit eerder meegemaakt.

Het leuke is ook dat we kunnen zien dat ruim 1000 van die bezoekers op die dag kwamen voor ons oliebollenrecept! Hoeveel oliebollen daar uiteindelijk van gegeten zijn is ons helaas niet bekend 🙂

Wat welk bekend is dat we wederom erg veel en leuke donaties hebben gekregen! Erg leuk om bij de beschrijving van een donatie te lezen “De oliebollen waren heerlijk!” En dat waren ze…

U had het vast al gelezen, het schoolgebouw in Namu, Nigeria is klaar.

Maar omdat het eindrapport nog even op zich laat wachten, evenals het jaarverslag, is de nieuwsbrief ook nog niet verstuurd. Ook hopen we binnenkort het volgende projectplan af te ronden waardoor we ook de donatiemeters weer up-to-date kunnen maken.

We komen er snel op terug!

De school is klaar

Reacties zijn niet mogelijk.