Ontwikkelingshulp doe je zo!

Salek is een kleine, doorzichtige en controleerbare vrijwilligersorganisatie, gevestigd in Doetinchem Gelderland maar landelijk opererend, die scholen bouwt en onderwijs bevordert en verbetert, in arme plattelandsgebieden in Afrika. Duizenden kinderen hebben dankzij U een toekomst!

Uw donaties gaan nagenoeg geheel naar de projecten, zelfs de reiskosten hebben wij tot dusverre zelf bekostigd! De stichting bestaat […]