Vacature: Activiteitencoördinator

Doelstelling van de functie

Geldwerving via activiteiten om deelnemers, donateurs en sponsoren te werven.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden

  • Initiëren, organiseren en coördineren van geldwervende activiteiten, zoals evenementen, bel-acties, presentaties, etc.;
  • Afstemmen van de activiteiten op de mogelijkheden van de beschikbare vrijwilligers en inzetten van vrijwilligers bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten, dit alles in nauw overleg met de vrijwilligerscoördinator.

NB. de vrijwilligerscoördinator doet de persoonlijke begeleiding van de vrijwilligers, de activiteitenbegeleider begeleidt slechts inhoudelijk m.b.t. de activiteiten.

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, kom dan eens praten bij stichting SALEK, ongetwijfeld één van de leukste en meest nauw betrokken organisaties in Nederland!

Reageer via dit weblog, of onderaan deze pagina op onze website.

Reacties zijn niet mogelijk.