Vacature: Bestuurslid

*** Deze vacature is op dit moment niet meer beschikbaar ***

VacatureVanwege toenemende activiteiten en groei zoeken wij voor onze Stichting SALEK een medevrijwilliger als vijfde bestuurslid bij voorkeur uit de provincie Gelderland.  Heb je altijd al iets voor de wereld willen doen, dan is dit de kans om in een jonge maar doeltreffende organisatie binnen te stappen die net met haar eerste projecten bezig is.

Doelstelling van de functie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Salek.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden

 

  • De bestuursleden wonen zoveel mogelijk bestuursvergaderingen bij, en doen dit op actieve wijze;
  • De bestuursleden handelen in overeenstemming met het doel en visie van de stichting;
  • De bestuursleden zijn actief in de communicatie, zowel onderling als met relevante externe contacten, inclusief het lezen en beantwoorden van mail, het bijhouden van de berichten op het forum en de weblog;
  • De verschillende bestuursleden kunnen taken delegeren aan een ander bestuurslid of een vrijwilliger. Echter, zij blijven wel eindverantwoordelijk voor de betreffende taak;
  • De bestuursleden stellen gezamenlijk de projectplannen op. In de praktijk zal het, in overleg, zo zijn dat één of twee bestuursleden hierin het voortouw nemen;
  • Volgens Nederlands recht is ieder bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk voor alle activiteiten van de stichting en daaruit voortvloeiende verplichtingen dan wel claims.

Bevoegdheden

Indien één van de bestuursleden een afspraak maakt of overeenkomst sluit namens de stichting met een externe partij, die financiële of juridische gevolgen kan hebben, dient dit gebaseerd te zijn op een bestuursbesluit.

Heb je interesse in vrijwilligerswerk, kom dan eens praten bij stichting SALEK, ongetwijfeld één van de leukste en meest nauw betrokken organisaties in Nederland!

Reageer via dit weblog, of onderaan deze pagina op onze website.

Reacties zijn niet mogelijk.