CBF keurmerk strijkstok voor Goede Doelen

CBF-keurDe meest gehoorde klacht van mensen die willen geven aan goede doelen is dat men het zonde vindt dat er zoveel geld verdwijnt aan andere zaken dan aan het project zelf. Heel af en toe krijgen wij de vraag of wij ons aangesloten hebben bij bijvoorbeeld het CBF-keur. Zoals bij heel veel Goede Doelen is ook bij ons het antwoord om bovenstaande reden dan ook  ‘nee’.

Het CBF claimt dat wanneer u het CBF logo ziet afgebeeld op bijvoorbeeld collectebus of website kunt u er verzekerd van zijn dat er verantwoord met uw giften wordt omgegaan.

In het woord ‘verantwoord’ zit nu een groot grijs gebied die iedereen op zijn/haar eigen wijze interpreteert. Wij, als Stichting SALEK vinden het verantwoord dat wij 100% van onze donaties naar onze projecten laten stromen. In sommige gevallen gebruiken we een heel klein deel van de opbrengst van een event voor bijvoorbeeld de drukkosten voor flyers en machtigingskaarten, maar vaak wordt dit zelfs nog gesponsord.

Het CBF zelf is gewoon een bedrijf weliswaar zonder winstoogmerk, maar de medewerkers hebben gewoon een goed salaris. Daarom is een CBF-keurmerk ook peperduur! Ook al is er voor de kleine organisaties een zogenaamde Verklaring van Geen Bezwaar verkrijgbaar, ook deze kosten zijn nog erg hoog en zonde van het geld.

Stichting GeefGratis bijvoorbeeld is een stichting die probeert zoveel mogelijk diensten zoals websites en online betalingverkeer gratis te maken voor Goede Doelen. Daarom zijn zij ook een stichting waaraan gedoneerd kan worden en met behulp van deze donaties ons kunnen voorzien van gratis faciliteiten. Bij het CBF is hier geen sprake van en zij zijn dan ook in de volksmond een voorbeeld van de ‘strijkstok waaraan geld blijft hangen’ als u doneert aan één van de Goede Doelen die zijn aangesloten bij het CBF.

Net als bijvoorbeeld het WSPA vinden ook wij dat het CBF-keur geen garanties biedt.
Naar ons eigen zeggen is een bij het CBF aangesloten organisatie alleen bewijs dat zij zoveel geld hebben dat enkele duizenden euro’s aan een keurmerk geen probleem is. In 2007 is er bijvoorbeeld voor ruim 800.000 euro aan CBF-keurmerk inkomsten opgehaald. Dat is ‘uw’ geld. De andere eisen die het CBF stelt worden door de meeste goede doelen ruimschoots gehaald en overtroffen, waardoor deze ook geen belemmering zullen zijn voor deelname, dat geldt ook voor ons.

Voorbeeld: de toetsing van het CBF-keur kost een organisatie 5.560 euro. Per jaar is er gedurende de looptijd een bedrag verschuldigd, dat afhankelijk is van de omvang van inkomsten uit eigen fondsenwerving, variërend van 425 tot maar liefst 8440 euro! Daar komen nog terugkerende kosten voor herkeuringen bij en de kosten van de verplichte accountantscontrole die ook enkele duizenden euro’s per jaar kunnen bedragen. Voor dat geld bouwen wij een watertoren die honderden mensen aan schoon drinkwater helpt voor de rest van hun leven.

Persoonlijk vinden wij dat het CBF zijn geld beter kan besteden in het opzetten van een stichting, die het verkrijgen het keurmerk voor kleine stichtingen financieel steunt en daardoor gratis maken, zodat die goede doelen hun 100% strijkstokvrij-garantie kunnen blijven navolgen. Al jaren zijn ze bezig om te praten over een mogelijke oplossing voor deze kleine organisaties, maar er lijkt niets te gebeuren.
Naar aanleiding van dit artikel hebben wij nog contact proberen op te nemen met het CBF, maar tot op heden geven zij geen reactie.

Bij deze geven wij u daarom de garantie dat al onze inkomsten zéker zo goed en hoogstwaarschijnlijk beter worden besteed en transparanter zijn, dan de meeste aangesloten CBF organisaties.

5 comments to CBF keurmerk strijkstok voor Goede Doelen