ANBI 2011 Wat moet u weten?

Wij krijgen veel hits en zelfs vragen over ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus leek het ons een goed idee de informatie voor het aanstaande jaar 2011 te vermelden.

Een ANBI is een instelling die zich voor tenminste 90% richt op het algemeen nut. Instellingen kunnen de belastingdienst vragen om hen te registreren als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI erkend en geregistreerd. Ook in 2011 is Stichting SALEK zo’n instelling.

Voor u als gever of donateur betekent dit allemaal het volgende; Er zijn twee soorten giften:

– Gewone giften
– Periodieke giften

Gewone giften kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:
– U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
– U kunt uw giften aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
– Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag*.
– Er staat geen tegenprestatie tegenover.

*Drempelbedrag
Voor gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke giften kunt u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
– U maakt minimaal jaarlijks bedragen over naar een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet.
– De bedragen zijn steeds even hoog.
– U hebt de gift laten vastleggen bij een notaris.
– U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar, tenzij u eerder overlijdt. Dan hoeft u niet aan de termijn van vijf jaar te voldoen.
– Er staat geen tegenprestatie tegenover.
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij:

  • erven
  • schenken
  • giften

Op deze pagina vindt u een lijst met alle ANBI instellingen. Wij hebben voor u het volledige document van de belastingdienst op onze site gezet welke u hier kunt downloaden. U vindt er bijvoorbeeld een rekenvoorbeeld van het drempelbedrag.

Reacties zijn niet mogelijk.