Ontwikkelingshulp niet alleen voor lager onderwijs

WRR - Minder pretentie meer ambitieAfgelopen januari 2011 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport: Minder pretentie, meer ambitie. (Bron: WRR) Het rapport laat onze regering zien dat het volgende de onderzoekers drastisch anders moet vanaf nu.

Op zich geen nieuws, de wereld verandert en omstandigheden veranderen mee. Daarnaast leert men constant bij en ook wij als Stichting SALEK zullen ons best doen onze organisatie bij te sturen waar nodig om tot nog betere resultaten te komen.

Het is een flink rapport geworden, maar voor ons is het natuurlijk voornamelijk van belang wat er over onderwijs gezegd wordt, en dat is helaas niet allemaal even positief. Of juist wel?

Enkele citaten uit het rapport zijn:

Een deel van de investeringen in sociale sectoren draagt wellicht op termijn eveneens bij aan ontwikkeling, maar het effect daarvan is erg indirect, temeer daar het onderwijs in veel landen in Afrika niet alleen van slechte kwaliteit is, maar ook nauwelijks aansluit bij de lokale behoeften…

…In de praktijk doet Nederland vooral veel aan onderwijs en gezondheidszorg omdat het daar al eerder veel aan deed: veel dieper gaat de redenering meestal niet…

De organisatie en focus van ontwikkelingshulp veranderen is geen eenvoudige zaak. Ontwikkelingshulp moet laveren tussen uitersten. In eigen land is er de roep om snelle aansprekende resultaten – de televisie regeert. Ontwikkelingslanden zijn meer gebaat bij perspectieven op langere termijn. Dat is een lastige spagaat.
Ondertussen neemt de scepsis onder de bevolking over ontwikkelingshulp toe, niet alleen in Nederland. Diverse landen hebben de afgelopen tijd dan ook beleidsnota’s uitgebracht waarin de ontwikkelingshulpstrategie wordt herzien…

Nederland heeft vooralsnog geen richting bepaald. Het officiële ontwikkelingshulpbeleid, inclusief een deel van de institutionele wereld daarachter, lijkt zo onbedoeld af te stevenen op een radicale confrontatie met degenen die inmiddels menen dat ontwikkelingshulp net zo goed afgeschaft kan worden. Dat is geen verstandige weg.

Op 26-11 liet een brief van de Minister van Buitenlandse zaken Dr. U. Rosenthal en De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Dr. B. Knapen weten:

Het kabinet streeft naar een fundamentele herziening van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, met als leidraad het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie. Ontwikkelingshulp die verschil maakt.

Wat denkt de Nederlander hiervan?

Wanneer de Nederlander in de schoenen van Knapen gaat staan en mag bedenken hoe hij zijn begroting zou inrichten, wil hij toch het meeste geld besteden aan onderwijs en gezondheidszorg. Volgens de IS Online heeft bijna de helft van de respondenten deze thema’s hoog boven in het lijstje staan. Klimaat, milieu en infrastructuur zijn een stuk minder populair.

Welke conclusies kan SALEK hieruit trekken? Stichting SALEK heeft altijd ten stelligste geloofd in het geven van goed onderwijs. Echter, we gaan verder dan dat. Wij hebben daarbij gezegd dat het doel van de verbetering van het basisonderwijs moet zijn

1) dat het kinderen de kans geeft een goede opleiding te volgen die aansluit bij hoger onderwijs en

2) de faciliteiten moeten onderdak bieden aan bijvoorbeeld volwassenenonderwijs wat gericht is op lokale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in een gebied met veel landbouw zou onderwijs gericht op landbouw gegeven moeten worden, etc.

Ik denk dat wij met deze standpunten nog steeds erg goed ons mannetje staan. Wij vinden het fijn dat onze donateurs en geïnteresseerden met ons meedenken, laat gerust uw reacties horen.

Reacties zijn niet mogelijk.