Ontwikkelingshulp Afrika efficiënt door Onderwijs aan Kinderen

Als relatief jonge stichting testen wij ons voortdurend aan de laatste ontwikkelingen en onderzoeken om te bepalen of wij ons nog met de juiste zaken bezighouden.

Keer op keer vinden wij bevestiging, dat ontwikkelingshulp in Afrika en andere derdewereldlanden nog steeds het meest efficiënt geholpen wordt door onderwijs. Niet alleen onderwijs aan kinderen maar ook aan volwassenen, bij voorkeur op het platteland.

Interessant voor ons is, dat wij hierin 2005 op gewezen werden door Afrikanen zelf. De roep om ontwikkelingshulp door middel van onderwijs aan kinderen (basisonderwijs) kwam van de inmiddels voorzitter van EFLI, onze Afrikaanse partnerorganisatie in Nigeria. Deze roep komt dus uit de arme gebieden zelf. Dit gegeven roept de vraag op waarom het zo lang heeft geduurd voordat ook onze regering tot deze conclusie is gekomen?

Een veel gelezen commentaar door lezers is dat Afrika en andere ontwikkelingslanden kunstmatig arm worden gehouden door juist veel geld naar de vaak corrupte regeringen te laten stromen. Een gewaagde uitspraak maar feit is dat zoals al eerder vermeld, de armoedegrens van het rijke land Nigeria van 50% naar maar liefst 70% is opgelopen in de afgelopen 10-15 jaar! En dat terwijl het land steeds rijker wordt.

Ook wij zijn er nog steeds van overtuigd dat onderwijs aan kinderen, dus het verzorgen van goede schoolgebouwen en leerstof nog steeds de beste vorm van ontwikkelingshulp is om Afrika op de lange duur te helpen met hun eigen ontwikkeling.

Laten we ophouden met het ‘brengen van geld’ maar lokaal de kinderen en mensen helpen met kennisoverdracht door middel van goede scholen en leermogelijkheden.

Stichting SALEK is om deze redenen opgericht; om met onbetaalde vrijwilligers uw donaties zo efficiënt mogelijk te besteden aan ontwikkelingshulp in Afrika door middel van onderwijs aan kinderen en volwassenen!

Reacties zijn niet mogelijk.