Bestuurswijzigingen – Juli 2011

Na het vertrek van 3 van de 6 bestuursleden wordt het tijd ons even te bezinnen en reorganiseren. Met onmiddellijke ingang hebben we unaniem het volgende besloten; Guido Naezer neemt de taak als voorzitter op zich, Inge wordt de secretaris en Robert Jan neemt ‘voorlopig’ even de functie van penningmeester op zich. Wij gaan deze wijzigingen z.s.m. doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Op dit moment is besloten om voorlopig even met ons drieën verder te gaan en nog niet actief op zoek te gaan naar nieuwe leden. Wij gaan ons concentreren op de nieuwe weg die we gaan inslaan en hopen hiermee ook weer veel energie te krijgen in de stichting. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte, bedankt voor alle steun!

Reacties zijn niet mogelijk.