Ontwikkelingshulp houdt Afrika arm?!

Koenders in AfrikaMet interesse kreeg ik vandaag vanaf verschillende kanten dit nieuws onder ogen. “Beleid Bert Koenders houdt Afrika arm” kopte Elzevier, en nog leuker; “Ontwikkelingshulp is weggegooid geld” wist één vandaag. “Hulp houdt Afrika arm” wist NU.nl. Wat een moeite om aandacht te krijgen met weer een zo’n interessewekkende kop.

Direct barst het commentaar los op NUjij.nl met allerlei commentaar van mensen die klaarblijkelijk al gepromoveerd waren en hun eigen onderzoek hebben gedaan.

Waar gaat het allemaal om? Het blijkt dat een onderzoeker genaamd Wiet Janssen het huidige ontwikkelingsbeleid eens heeft doorgelicht en tot de conclusie kwam dat alle hulp die organisaties zoals Cordaid en Oxfam-Novib tot dusverre hebben gegeven tot weinig heeft geleid, sterker nog, het heeft in sommige gevallen zelfs averechts gewerkt. “Landen die veel hulp krijgen, ontwikkelen zich niet sneller dan landen die het zonder hulp moeten stellen.” is één van zijn conclusies.

De oplossing? “Op de basisschool moeten ze al een vak leren waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.” ; schrijft hij.

Als Stichting SALEK zijn wij blij dat een bijna gepromoveerde onderzoeker tot dezelfde conclusie is gekomen als een paar gedreven mensen die SALEK een aantal jaren geleden hebben opgericht. Onderwijs staat aan de bron van verbeteringen op allerlei gebied. Je kunt mensen de mogelijkheden bieden, maar ze het zelf laten doen.

Op 30 November zond het programma Tegenlicht van de VPRO ook een zéér interessante uitzending uit; Wat als we de hulp stoppen?

Met Sinterklaas en Kerst voor de deur zouden wij zeggen; doneer eens iets aan een niet-strijkstok Goede Doel, ons gironummer is NL68 INGB 0001977596 😉

Bedankt!

1 comment to Ontwikkelingshulp houdt Afrika arm?!

  • 100% mee eens. Het gaat uiteindelijk niet om geld maar om onderwijs een vak leren en vooral in jezelf geloven. Er zijn nogal wat stichtingen in afrika die het geloof ‘promoten’. Daar is op zichzelf niets mis mee maar dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat mensen zich passief bij de situatie neerleggen. Onderwijs is bij uitstek geschikt om mensen meer in zichzelf te laten geloven met als gevolg dat mensen meer dingen gaan ondernemen om de huidige situatie te verbeteren.