Vrijwilligersverzekering; te mooi om waar te zijn?

Dachten wij vorig jaar nog dat het met de invoering van de vrijwilligersverzekering nu allemaal rond zou zijn en wij hiermee onze vrijwilligers ook konden verblijden, inmiddels is duidelijk dat er nog een hoop onduidelijk is.

Volgens ons zitten de grootste problemen in deze punten;

 • Per gemeente kan met bepalen óf men wel zo’n verzekering af wil sluiten;
 • Er kan bepaald worden wát voor een verzekering wordt afgesloten waardoor dekkingen kunnen verschillen;
 • Gezien de verschillende verzekeringen is het soms mogelijk dat men verzekerd is bij de gemeente waar de organisatie haar vestigingsadres heeft, maar als de verzekering van die betreffende gemeente dat niet ondersteund, zal men moeten nagaan of de gemeente van de vrijwilliger een vrijwilligersverzekering heeft;
 • Als organisatie is soms de bestuurdersaansprakelijkheid ook meeverzekerd, soms niet en moet men hier apart een verzekering voor afsluiten;
 • Bij activiteiten kan het nog steeds goed zijn dat men per activiteit nog steeds een calamiteitenverzekering af moet sluiten.

Je ziet, veel te veel onzekerheden en onduidelijkheden.

Daarom hebben we hier zo gedetailleerd mogelijk een overzicht gemaakt. Allereerst heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een document uitgegeven die de Meest Gestelde Vragen over de Vrijwilligersverzekering (PDF) probeert te beantwoorden. Omdat men in dit document veelvuldig het antwoord “dit verscheelt per gemeente, vraag hiernaar bij uw gemeente” tegenkomt, hebben we hier de Vrijwilligersverzekering Rheden er maar eens bijgepakt. Dit is tenslotte ten tijde van dit schrijven de vestigingslocatie van Stichting SALEK. Om u het zoekwerk te besparen vindt u hier het Dekkingsoverzicht (PDF) van deze verzekering.

Het gaat te ver om dit hier allemaal te kopiëren, maar enkele zaken pakken we er even uit;

 • Vrijwilligers UIT een verzekerde gemeente zijn ALTIJD verzekerd. Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente is ook verzekerd voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’ gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Aldus is een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente altijd verzekerd!
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Dit ziet er dus allemaal eigenlijk best goed uit. Uit het eerste punt blijft toch naar voren komen, dat de vrijwilliger even bij zijn/haar eigen gemeente moet informeren of die gemeente ook zo’n verzekering heeft. Met uw vragen kunt u o.a. hier terecht:

 • De gemeente waar u vrijwilligerswerk verricht
 • Ministerie van BZK, Nina Timmermans,  070 – 426 9416
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Daniël Kruithof,  070 – 373 8494
 • Vrijwilligers kunnen ook terecht bij de speciale Vrijwilligers. Informatietelefoon van MOVISIE  0900 – 899 8600

Mocht u bij uw gemeente nog steeds geen gehoor krijgen of men is niet of niet geheel op de hoogte van de vrijwilligersverzekering, dan kunt u een melding maken bij www.lastvandeoverheid.nl.

Reacties zijn niet mogelijk.