Neem een Goed Doel op in uw testament

Indien u een Goed Doel steunt via uw testament steunt u dit Goede Doel terwijl uw nalatenschap daar fiscaal ook van profiteert, u kunt hier namelijk belasting besparen.

Een erfenis is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. De manier waarop de nalatenschap verdeeld wordt, staat beschreven in een testament, of Uiterste Wil. In Nederland heeft de wetgever in het nieuw Burgerlijk Wetboek het begrip ’testament’ laten vallen en vervangen door het begrip uiterste wil, dat wil zeggen de (notariële) akte.

Er zijn verschillende manieren waarop u bij uw overlijden iets kunt nalaten aan een goed doel:
– U kunt in uw testament een legaat opnemen voor een of meerdere goede doelen. Meestal zal het gaan om een legaat in de vorm van een bedrag in geld.
– U kunt een of meerdere goede doelen in uw testament tot erfgenaam benoemen. Uw nalatenschap wordt dan onder het goede doel en de andere erfgenamen verdeeld in de percentages zoals u dat heeft aangegeven in uw testament.

Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen veranderd op het gebied van schenkingsrecht, successierecht en aftrekbare giften. Alleen de instellingen die de Belastingdienst aanmerkt als een ANBI kunnen dan gebruik maken van de fiscale voordelen. Om als ANBI te worden aangemerkt, moet de ANBI een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. SALEK heeft sinds 2008 de ANBI status.

Indien u ondersteuning wenst of vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via onze contact pagina.

Reacties zijn niet mogelijk.