De watertoren kan gebouwd worden!

Het is u en ons gelukt! Door de laatste bijdrage van de Nederlandse ambassade in Nigeria (zie: vorige artikel) hebben we tezamen met uw donaties voldoende geld bijeengebracht om de watertoren te kunnen bouwen!

Op deze pagina kon u al een tijdje in de gaten houden hoe de inzameling vordert en de donatiemeter is nu […]

Nederlandse ambassade Nigeria steunt SALEK

Gisteren ontvingen wij het blijde nieuws dat ook de Nederlandse Ambassade in Nigeria het watertorenproject van onze stichting financieel ondersteunt!

Dit betekent dat we tezamen met het reeds opgehaalde geld en de steun van o.a. Aqua For All en de medewerkers van de Rabobank voldoende financiële middelen hebben om de watertoren te gaan bouwen!

[…]