Gratis verzekering voor vrijwilligers

vrijwilligers verzekeringVrijwilligers worden gratis verzekerd door de gemeenten. De meeste donateurs van stichting SALEK weten het al wel, wij proberen zoveel mogelijk van uw donaties naar de projecten te laten vloeien en zo min mogelijk naar kosten zoals verzekeringen en andere randactiviteiten.

Helaas ontkomen we er vaak niet aan om transactiekosten te betalen voor jullie transacties, de banken hebben het al zwaar genoeg.

DEN HAAG – Vrijwilligers kunnen zich met ingang van komende jaar gratis bij hun gemeente verzekeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een concept ontwikkeld voor alle gemeenten waarmee zij vrijwilligers collectief kunnen verzekeren.

Door de verzekering kunnen miljoenen vrijwilligers hun werk doen zonder zich zorgen te hoeven maken over de financiële gevolgen van ongevallen of schade.

De vrijwilliger hoeft zelf geen administratieve handelingen te verrichten. In samenwerking met Centraal Beheer Achmea zijn er twee verzekeringspakketten ontwikkeld die volgens de VNG vrijwel naadloos aansluiten op het behoeftepatroon van vrijwilligers en hun organisaties.

De VNG financiert de verzekering via het gemeentefonds, is de verwachting. De Tweede Kamer moet daarmee nog akkoord gaan. De gemeente betaalt premie op basis van het inwonertal.

De introductie van de verzekering is een uitvloeisel van een motie van het Tweede Kamerlid Arie Slob, die daarvoor steun van een meerderheid in de Kamer kreeg.

Inmiddels kunnen wij ook berichten dat vanaf 1 Juli j.l. de vrijwilligersverzekering gratis wordt verstrekt vanuit de gemeente Rheden voor alle vrijwilligersorganisaties dus ook voor onze organisatie.

Update 2010: Inmiddels zijn wij erachter dat het nog allemaal nog zo gestroomlijnd is. Binnenkort hierover een artikel…

1 comment to Gratis verzekering voor vrijwilligers