Ontwikkelingssamenwerking op de schop

Ontwikkelingshulp op de schop

Het zal geen storm veroorzaken zoals het Davids-rapport, maar toch: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid neemt ontwikkelingssamenwerking op de schop.

Het zal geen storm veroorzaken zoals het Davids-rapport, maar toch: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid neemt ontwikkelingssamenwerking op de schop. Dit is de opening een artikel in het blad IS wat staat voor Internationale samenwerking en verspreid wordt o.a. onder goede doelen. (bron)

Ik ben blij dat dit nog eens goed bekeken wordt. Ondanks dat het artikel het ‘slechts bouwen van scholen’ hekelt (en dat doen wij ook…) viel mij vooral het volgende stukje op: Je moet ook op zoek naar de motor van een regio. Je kunt wel een project subsidiëren in Togo waar 2 miljoen mensen wonen, maar de impact daarvan is beperkt. Togo zal zich alleen ontwikkelen als Benin zich ontwikkelt en dat gebeurt pas als Nigeria zich ontwikkelt. Meer dan de helft van de inwoners van West-Afrika woont in Nigeria en ook meer dan de helft van de economische bedrijvigheid zit daar. Toch lopen de meeste donoren, ook Nederland, om Nigeria heen.

Dit is niet de eerste keer dat de visie van SALEK ondersteund wordt. Onder de noemer ‘corrupt’ wordt hulp aan landen als Nigeria geweigerd terwijl daar nu juist voor goede doelen de meeste winst te halen valt. De kinderen die daar worden geboren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het beleid in hun land, maar wij kunnen hen wel stimuleren door goed middel van goede onderwijsmogelijkheden en hen hiermee de middelen te geven dit beleid om te gooien en een betere leefwereld te creëren.

U kunt het zéér boeiende artikel hier lezen.

Update: inmiddels is het rapport over ontwikkelingshulp 2011 verschenen.

1 comment to Ontwikkelingssamenwerking op de schop