Periodieke schenkingen soms aftrekbaar zonder ANBI status

Op 21 April 2010 komt ons ter ore dat periodieke schenkingen onder bepaalde voorwaarden toch aftrekbaar blijven bij organisaties zonder een ANBI status.

Dit lezen wij o.a. op accountancynieuws.nl

Zoals al vermeld in ons vorige artikel over de Nieuwe ANBI regels in 2010 zijn de regels per 1 februari 2010 aangescherpt wat betreft het verlenen van een ANBI status aan Goede Doelen en andere organisaties . Hierdoor hebben verschillende organisaties hun ANBI status verloren.
Toch zijn de periodieke giften aan deze instellingen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Het Register Belastingadviseurs meldt dat de minister van Financiën dit onlangs heeft goedgekeurd.

Het gaat hierbij om gevallen, waarbij bijvoorbeeld een donateur een overeenkomst heeft voor periodieke giften aan zo’n instelling, welke niet zomaar tussentijds kan worden beëindigd.

De minister van Financiën heeft nu goedgekeurd dat bij lopende verplichtingen de periodieke schenkingen toch aftrekbaar blijven. Dit geldt dus niet als de donateur zijn overeenkomst eenvoudig kan opzeggen bij een instelling die haar ANBI status heeft verloren, maar dat vervolgens niet doet. Ook als de organisatie een afgezonderd particulier vermogen heeft geldt deze uitzondering niet.

1 comment to Periodieke schenkingen soms aftrekbaar zonder ANBI status

  • Astrid

    Vraag: ik krijg een vergoeding van een raad waar ik afgevaardigde ben van de vakbond en ben verplicht die vergoeding af te dragen. De vakbond is geen ANBI (hoewel ik dat vreemd vind) en dus kan ik dat bedrag niet van de inkomstenbelasting aftrekken als gift. Klopt dat allemaal wel? Hoe kom ik toch in aanmerking voor deze aftrekpost? Het gaat om 2000 euro per jaar en mijn inkomsten zijn 6000 (zou het dus aan partner moeten kunnen overdragen) Dank u voor uw antwoord. 22-12-2012