Foto's

  Wij zoeken nieuwe bestuursleden!

  Vanwege een plotseling verloop van bestuursleden zoekt SALEK met enige spoed nieuwe bestuursleden, bij voorkeur uit de provincie Gelderland.  Heb je altijd al iets voor de wereld willen doen, dan is dit de kans om in een jonge maar doeltreffende organisatie binnen te stappen die net met haar eerste projecten bezig is.

  Doelstelling van de functie

  Alle bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Salek.

  Hoofdtaken en verantwoordelijkheden

   

  • De bestuursleden wonen zoveel mogelijk bestuursvergaderingen bij, en doen dit op actieve wijze;
  • De bestuursleden handelen in overeenstemming met het doel en visie van de stichting;
  • De bestuursleden zijn actief in de communicatie, zowel onderling als met relevante externe contacten, inclusief het lezen en beantwoorden van mail, het bijhouden van de berichten op het forum en de weblog;
  • De verschillende bestuursleden kunnen taken delegeren aan een ander bestuurslid of een vrijwilliger. Echter, zij blijven wel eindverantwoordelijk voor de betreffende taak;
  • De bestuursleden stellen gezamenlijk de projectplannen op. In de praktijk zal het, in overleg, zo zijn dat één of twee bestuursleden hierin het voortouw nemen;
  • Volgens Nederlands recht is ieder bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk voor alle activiteiten van de stichting en daaruit voortvloeiende verplichtingen dan wel claims.
  • Wij vragen je rekening te houden met een minimale periode van 2  jaar (of véél lander natuurlijk) om te voorkomen dat er teveel energie naar het zoeken van nieuwe leden gaat.

  Bevoegdheden

  Indien één van de bestuursleden een afspraak maakt of overeenkomst sluit namens de stichting met een externe partij, die financiële of juridische gevolgen kan hebben, dient dit gebaseerd te zijn op een bestuursbesluit.

  Heb je interesse in vrijwilligerswerk, kom dan eens praten bij stichting SALEK, ongetwijfeld één van de leukste en meest nauw betrokken organisaties in Nederland!

  Reageer via dit weblog, of via de contactpagina op onze website.

  Google Grants steunt SALEK

  Gisteren ontvingen wij het fantastische nieuws dat Google ons het Google Grants project gegund heeft. Dit betekent dat Stichting SALEK nu maandelijks tot 10.000 US dollars gratis mag adverteren via het Adwords advertentie programma. Wij hebben hier erg lang naar uitgekeken en wij zijn dan ook reuze blij dat Google onze prachtige organisatie op deze bijzondere wijze wil steunen. Google; hartelijk dank!

  Ruim een maand geleden kwam het bericht naar buiten dat Google Grants niet meer het CBF keurmerk als eis stelt voor goede doelen en ontwikkelingsorganisaties om een kans te maken in aanmerking te komen voor het Google Grants project. Een ANBI status door de belastingdienst toegewezen is voldoende, mits de organisatie aan de eisen van het Google Grants project voldoet. Wij hadden Google al eens gevraagd waarom zij zulke strenge en dure eisen stelt en sinds Juni 2011 heeft Google besloten de eisen te versoepelen.

  Natuurlijk gaan wij ons eerst nu serieus beraden over hoe we onze campagnes gaan opzetten om aan zoveel mogelijk gerichte bezoekers te komen door doelgroepen aan te spreken. Wij hopen op deze wijze op veel meer bekendheid, bezoekrsaantallen en natuurlijk donaties.

  Één voorname reden om aan het dure CBF keurmerk mee te doen was om in aanmerking te komen voor dit project. Nu dat niet meer nodig is, is de kans aanwezig dat de aanmelding, en dus de uitgaven van 1200 euro voor 3 jaar keurmerk en bijbehorende kosten zoals 500 euro voor een accountantsverklaring, wordt uitgesteld.

  Klachtenprocedure Goede Doelen

  Zoals jullie misschien wel weten is Stichting SALEK o.a. gestart uit onvrede van vele andere Goede Doelen, natuurlijk naast het belangrijkste feit dat wij onderwijs belangrijk vinden. Het vele geld dat niet ten goede kwam aan de projecten bij groter organisaties en het gebrek aan transparantie wat er nu precies gebeurt met al dat geld en andere zaken waren een aantal redenen voor SALEK om het helemaal anders te doen en een voorbeeld te zijn!

  Dat we daar inmiddels wel in geslaagd zijn blijkt in de stroom positieve reacties en bijvoorbeeld enorme particuliere donaties!

  Door de druk die o.a. SALEK uitgeoefend heeft zijn nu ook het CBF en CIGD hard aan het werk gegaan om de transparantie van Goede Doelen aan te pakken. Één van de acties is dat men een klachtenprocedure wenst, waarin mensen snel en makkelijk hun klachten over de organisatie kwijt kan en welke natuurlijk ook serieus in behandeling wordt genomen.

  Dat vinden wij ook een goed idee! We willen graag weten als wij ons kunnen verbeteren of als er iets is waar u zich niet in kan vinden. Vanaf vandaag vindt u dan ook een duidelijke klachtenpagina op onze website.

  Bestuurswijzigingen – Juli 2011

  Na het vertrek van 3 van de 6 bestuursleden wordt het tijd ons even te bezinnen en reorganiseren. Met onmiddellijke ingang hebben we unaniem het volgende besloten; Guido Naezer neemt de taak als voorzitter op zich, Inge wordt de secretaris en Robert Jan neemt ‘voorlopig’ even de functie van penningmeester op zich. Wij gaan deze wijzigingen z.s.m. doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

  Op dit moment is besloten om voorlopig even met ons drieën verder te gaan en nog niet actief op zoek te gaan naar nieuwe leden. Wij gaan ons concentreren op de nieuwe weg die we gaan inslaan en hopen hiermee ook weer veel energie te krijgen in de stichting. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte, bedankt voor alle steun!

  Nog twee bestuursleden stappen op

  SALEK beleeft even een roerige tijd. Na Vincent hebben nu ook Ellen en Yvon besloten hun functie als bestuurslid neer te leggen. Omdat deze stichting uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, zijn er vaak andere belangen die zwaarder wegen. Indien men zich niet meer op z’n plek voelt of het simpelweg te druk krijgt is het vaak beter om voor zichzelf te kiezen.

  Wij wensen Ellen en Yvon ook ongelooflijk veel succes en plezier in hun verdere carrière en bedanken hen hartelijk voor de jaren van fanatieke inzet! Wij weten zeker dat we contact blijven houden. Ellen heeft ook aangegeven graag als vrijwilliger op de hoogte wil blijven en met activiteiten mee te doen.

  Bedankt!

  Projectvoortgang – Bezoek Korira 2011

  Nadat het Millenium Comité Vlagtwedde, met dank aan Sanne Meijer, de benodigde 5250 euro voor het project in Korira heeft binnen gehaald, zijn wij druk aan de slag gegaan.
  De timmerman in het dorp is schoolbankjes gaan maken; in totaal hebben wij er 30 besteld. Op elk bankje kunnen 2 of 3 leerlingen zitten, nu zitten er op de huidige bankjes 3 of soms wel 4 leerlingen! Ook zijn er boekenkasten in de maak.
  Ook is 2/3e van de gebouwen opnieuw gestuukt en geverfd en zijn er toiletten gemaakt.
  Vanuit Nederland hebben Abraham en Inge Franstalige schoolboeken verzonden, die door Abraham ter plekke zijn overhandigd.

  Abraham is namelijk in april op eigen kosten afgereisd naar Korira.
  In Conakry heeft hij veel schoolmaterialen aangeschaft, welke hij feestelijk heeft overhandigd. We hebben het hier o.a. over: Schoolboeken, schriften, pennen, potloden, gummen, krijtjes, linialen en passers.
  Vooral de schoolboeken waren hard nodig, want wij hebben met eigen ogen gezien dat er maar voor elke 5 kinderen 1 boek was!!!! Dat werkt dus niet prettig……
  Gelukkig zijn er nu dus voldoende boeken en kunnen ze afgesloten worden opgeborgen in de nieuwe boekenkasten.
  Met de school, waar Abraham zijn zus directrice is, zijn afspraken gemaakt over het gebruik en onderhoud van de nieuwe materialen.
  Bij de overhandiging waren ook de chief, de Iman die alles gezegend heeft en een aantal belangrijke oud-leerlingen aanwezig. Zij ondersteunen het project en houden ook een oogje in het zeil.

  Een gespecialiseerd bedrijf komt een watertappunt aanleggen en er zullen speciale lessen gewijd worden aan hygiëne.
  Er is nog een bedrag over van de ruim 5000 euro, waarvan wij graag een media-bibliotheek en een praktijkklas op willen zetten. Het grote deel van de inwoners van Korira zijn namelijk agrariërs, graag zouden wij zien dat hier kennis en scholing op wordt aangepast.
  Kortom: Er is al een heleboel gebeurd en we hebben nog wensen!

  Gelukkig hebben we van de video wat foto’s kunnen opslaan en deze kunnen jullie links in het menu vinden. Uiteraard horen jullie meer zodra er nieuws is en zal aan het einde van het project nog een projectverslag worden gemaakt.

  edit:  Dit onderwerp is volledig herschreven door Inge…

   

  Installeer de GRATIS SALEK toolbar in je browser

  Ja, je leest het goed. Kun jij ons een ander goed doel aanwijzen die een eigen toolbar heeft? SALEK wel dus. Dit is nu een voorbeeld waarop je een goed doel steunt, zonder daar een cent voor uit te geven. Alvast dank!

  Naast dat je direct een zoekopdracht op onze website kunt geven vanaf je toolbar, kun je hem ook gebruiken om je vrienden op Facebook en Twitter te volgen en op de hoogte te blijven.

  Ook blijf je altijd op de hoogte van nieuwe artikelen, me één klik brengt hij je naar het betreffende artikel. Makkelijker kunnen we het (nog) niet maken.

  Daarnaast zit er een heuse doneer-link op waarmee je in één keer op de donatiepagina belandt, indien je in een gulle bui bent. Help ons aan bezoekers en bekendheid en installeer de unieke SALEK toolbar!

  Vincent verlaat bestuur SALEK

  Vincent van WenumNaast alle positieve ontwikkelingen bij SALEK zijn er soms ook minder leuke berichten. Tot onze grote teleurstelling moeten wij u meedelen dat Vincent van Wenum ons bestuur heeft verlaten. Vincent heeft in de tijd dat hij actief was voor SALEK héél erg veel betekent. Zijn enthousiasme maar vooral ook zijn goede ideeën hebben erg veel voor SALEK bijgedragen. Helaas kan hij SALEK niet meer de aandacht geven die hij graag wil en heeft daardoor besloten het bestuur te verlaten.

  Uiteraard blijft hij nog enkele maanden aanwezig om alles over te dragen en lopende zaken af te maken. Wij nemen hierbij alvast een voorsprong door hem enorm te bedanken voor zijn bijdragen aan onze organisatie en hem heel veel succes en sterkte te wensen met de nieuwe uitdagingen die hij is aangegaan.

  Vincent; bedankt en we houden contact!

  Koninginnedag 2011 – Velp

  Het begint nu zowat een traditie te worden; ook dit jaar stond SALEK weer met twee kraampjes op de Koninginnedagmarkt 2011 in Velp. Wederom op een fantastische locatie, op de kruising Hoofdstraat met de Rozendaalsestraat.

  Helemaal leuk was het bezoek van burgemeester gemeente Rheden P.M. (Petra) van Wingerden-Boers, sinds 2004 de opvolgster van onze eigen SALEK-ambassadeur Ties (T.J.) Koek, die wel even met ons op de foto wilde.

  Van links naar rechts; Mevr. N. den Boer-Pinxter (Stichting Velp voor Oranje), Burgemeester Mevr. P.M. van Wingerden-Boers, Yvon Sinke (SALEK), Guido Naezer (SALEK), Nienke van Keulen (sinds jaren vrijwilligster voor SALEK)

  Naast de vele leuke artikelen die we te koop hadden stonden er ook wat collectebussen. Bij elkaar was de opbrengst ruim 260 euro en een gezellige dag. Iedereen wederom dank voor deze opbrengst en leuke dag!

  Foto’s kunt u terugvinden links onder het kopje Foto’s!

  Afrika project op Mozaïek groot succes!

  Afgelopen dinsdagavond 19 April 2011 was het zover, de afsluiting van een hele leuke week die in het teken van Afrika stond door middel van een markt, met allerlei leuke georganiseerde activiteiten zoals dansjes. Veel vaders, moeders, opa’s en oma’s kwamen naar dit festijn en de school heeft het voor elkaar gekregen om ruim 2550 euro te verzamelen! Wat een fantastisch resultaat!

  SALEK heeft deze prachtige cheque op woensdag 20 April in ontvangst mogen nemen.

  Wij willen ook via dit artikel alle kinderen en leerkrachten van basisschool Mozaïek in Doetinchem hartelijk danken en we beloven dat we jullie op de hoogte houden wat we met jullie opbrengst hebben gedaan! Dankjewel!

  ps. We hebben de foto’s, waarvan de originelen te vinden zijn op de website van de school OBS Mozaïek te Dichteren ook geupload, bereikbaar via het menu op deze site.